اخبار ویژه

آخرین اخبار

محمد حمیدی شهردار ملاثانی خبر داد:

آغاز عملیات آسفالت خیابان ۱۸ متری اول

تردد خودرو ها بر روی پل عنافچه صورت گرفت
با عملیات خاک ریزی شهرداری ملاثانی؛

تردد خودرو ها بر روی پل عنافچه صورت گرفت

خرید مخازن جمع آوری زباله و جانمایی آنها در شهر شیبان
عباس سلامات سرپرست شهرداری شیبان خبرداد

خرید مخازن جمع آوری زباله و جانمایی آنها در شهر شیبان