اخبار ویژه

اقتصادی

دیداری برای شتابِ تولید
در دیدار با مدیرعامل مهندسی و توسعه گاز ایران صورت گرفت؛

دیداری برای شتابِ تولید

تولیدِ لوله‌ی ۲۴ اینچ با ضخامتِ ۳۱۲/.
برای اولین بار در شرکت لوله سازی اهواز؛

تولیدِ لوله‌ی ۲۴ اینچ با ضخامتِ ۳۱۲/.

دستاوردهای صنعت نیشکر غرورآفرین است
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی:

دستاوردهای صنعت نیشکر غرورآفرین است

اجرای فرآیند‌های سازمانی، اولویت شرکت فولاد خوزستان است
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان؛

اجرای فرآیند‌های سازمانی، اولویت شرکت فولاد خوزستان است