اخبار ویژه

اقتصادی

کسب ۷ رکورد تولیدی مایه مباهات و افتخار فولاد خوزستان است
قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه:

کسب ۷ رکورد تولیدی مایه مباهات و افتخار فولاد خوزستان است

هر شاغل فولاد خوزستان یک افسر ایمنی است
داریوش دانیالی مدیر ایمنی:

هر شاغل فولاد خوزستان یک افسر ایمنی است

عدم توازن در زنجيره فولاد، توليد و صادرات محصولات نوردي را به مخاطره انداخته است
کریم رحیمی، مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز در گفت‌وگو با

عدم توازن در زنجيره فولاد، توليد و صادرات محصولات نوردي را به مخاطره انداخته است

ثبت رکورد تولید ۳۰۰ هزار تن کاتد در شرکت مس برای نخستین‌بار
مدیرعامل شرکت ملی مس در همایش «صنایع کوچک و بزرگ استان کرمان»:

ثبت رکورد تولید ۳۰۰ هزار تن کاتد در شرکت مس برای نخستین‌بار

کسب ۷ رکورد تولیدی مایه مباهات و افتخار فولاد خوزستان است
قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه:

کسب ۷ رکورد تولیدی مایه مباهات و افتخار فولاد خوزستان است

رکـورد تـولیـد روزانـه احیـا فـولاد خـوزسـتان در تـقـارن بـهـار طبیعـت و قـرآن شـکسته شـد
تـداوم تـولید و ثبت رکـوردهای ارزشمند در شـرکت فـولاد خـوزستان/گـام مستحکـم فـولاد مردان خوزستانی برای تحقق شعـار سـال در اولیـن مـاه سـال؛

رکـورد تـولیـد روزانـه احیـا فـولاد خـوزسـتان در تـقـارن بـهـار طبیعـت و قـرآن شـکسته شـد