اخبار ویژه

سیاسی

نام گذاری یک خیابان و بلوار نامگذاری یک خیابان و بلوار بنام شهید غیرت
صورت گرفت ؛ نام گذاری یک خیابان و بلوار بنام شهید غیرت با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر آبادان صورت گرفت ؛

نام گذاری یک خیابان و بلوار نامگذاری یک خیابان و بلوار بنام شهید غیرت

شوراها بی واسطه ترين حلقه ارتباطی مردم با حاكميت و نماد تجلی خرد جمعی هستند
پیام تبریک شهردار آبادان به مناسبت سالروز تاسیس نهاد مردمی شورای اسلامی شهر و روستا 

شوراها بی واسطه ترين حلقه ارتباطی مردم با حاكميت و نماد تجلی خرد جمعی هستند