اخبار ویژه

سیاسی

ساماندهی دستفروشان در حمیدیه صورت گرفت
محمدرضا مهاوی شهردار حمیدیه خبرداد؛

ساماندهی دستفروشان در حمیدیه صورت گرفت