اخبار ویژه

برگزاری فروش فوق‌العاده پاییزه در شهرستان‌های سراسر کشور
نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خبر داد؛ برگزاری فروش فوق‌العاده پاییزه در شهرستان‌های سراسر کشور

برگزاری فروش فوق‌العاده پاییزه در شهرستان‌های سراسر کشور

تکمیل‌کننده زنجیره فولاد کردستان
پروژه‌های پیشران قروه و بیجار؛

تکمیل‌کننده زنجیره فولاد کردستان