اخبار ویژه

آغاز عملیات آسفالت خیابان ۱۸ متری اول
محمد حمیدی شهردار ملاثانی خبر داد:

آغاز عملیات آسفالت خیابان ۱۸ متری اول

تردد خودرو ها بر روی پل عنافچه صورت گرفت
با عملیات خاک ریزی شهرداری ملاثانی؛

تردد خودرو ها بر روی پل عنافچه صورت گرفت

معضل ابگیر انتهای شهر با همکاری ابفا رفع شود
دربازدید استاندار خوزستان از شیبان تاکید کرد

معضل ابگیر انتهای شهر با همکاری ابفا رفع شود